Literární historik Pavel Janáček jde po stopách svého otce Františka, po němž zdědil i řadu významných dokumentů z historie Reportáže
 

Občasník společnosti julia fučíka

 
Číslo 29 - vydáno 1. října 2008 *** Zdarma *** Rozšiřování vítáno
Tomuto snímku je sedmdesát let: Fučík (vpravo) ve vojenském ve dnech předmnichovské mobilizace. Připomínáme si tím i 65. výročí jeho smrti — byl zavražděn v nacistické káznici Berlíně-Plötzensee 8. září 1943

SENZACE: V PRAZE SE V SRPNU KONALA LITERÁRNĚVĚDNÍ KONFERENCE "JULEK FUČÍK – VĚČNĚ ŽIVÝ"

Pořádaly ji ve dnech 21.-22. srpna 2008 v budově Akademie věd ČR redakce evropské revue Vulgo.net a Ústav pro českou literaturu AV ČR.
Na konferenci mj. vystoupili prof. Mojmír Grygar na téma Nesnesitelná tíha symboliky (připomínáme: jde o autora životopisné črty o Fučíkovi Žil jsem pro radost, vyd. Mladá fronta l958), Petr Koura (Odbojová činnost Julia Fučíka ve světle nacistických dokumentů), Jan Staněk (Fučík
 
a revoluční bohéma), Stefan Zwicker (Ohlas Fučíkovy Reportáže v západní Evropě a v zámoří), Pavel Janáček (K strategii Fučíkových /gestapáckých/ výslechů),Čestmír Sládek (Fučík o SSSR), Tomáš Glanc (Antropologický koncept sovětské žurnalistiky Julia Fučíka), Lukeš