STRÁNKA
1
2
3
4
5
6
7
8
Další informace o srpnové pražské literárněvědné konferenci o Juliu Fučíkovi. V českých obcích a městech existuje několik desítek Fučíkových ulic
 

Občasník společnosti julia fučíka

 
Číslo 30 - vyšlo k 1. lednu 2009 *** Zdarma *** Rozšiřování vítáno
Socha národního umělce Josefa Malejovského je konečně na veřejnosti - v Lipncic nad Sázavou.
Podrobněji uvnitř čísla v informaci Hašek znovu na Lipnici.
 

VEČER K 105. VÝROČÍ NAROZENÍ
JULIA FUČÍKA A K 65. VÝROČÍ
JEHO POPRAVY

       Výbor národní kultury ve spolupráci se Společností Julia Fučíka uspořádaly 4. listopadu v Praze slavnostní večer nazvaný Fučík a literatura.
       Podle scénáře spisovatele a publicisty Jiřího Stana byl večer věnován myšlenkám, které Fučík vyslovil nad odkazem takových velikánů české literatury, jako Karel Havlíček Borovský, Karel Hynek Mácha, Božena Němcová, Jan Neruda, Petr Bezruč či Jaroslav Hašek.
       Ukázky z jeho úvah četli národní umělkyně Jiřina                            
 
Švorcová, Milan Friedl (předseda Výboru národní kultury) a Jiří Zapletal. Ze zvukového záznamu zazněly úryvky z kantáty o Fučíkovi hudebního skladatele Radima Drejsla a též ukázky z Fučíkovy Reportáže o prvomájové rozcvičce na dvoře pan-

VŠECHNO LEPŠÍ


V NOVÉM ROCE 2009,


VÁŽENÍ PŘÁTELÉ,


VÁM PŘEJE


SPOLEČNOST JULIA FUČÍKA