STRÁNKA
1
2
3
4
5
6
7
8
Klaus Haupt hovořil v Praze o Egonu Ervínu Kischovi. Podle Jiřího Frajdla existuje „nezvykle podrobný záznam“ z berlínského „procesu“ s Fučíkem a Klecanem.
 

Občasník společnosti julia fučíka

Číslo 31 - vyšlo k 1. červnu 2009 *** Zdarma *** Rozšiřování vítáno

BÁSNĚ PSANÉ NA OPRÁTCE

       Vyšla kniha „Básník a gilotina“, která představuje pankrácký zázrak podobný onomu Fučíkovskému: unikátní poselství účastníka protifašistického odboje Jindřicha Vichry.
       V souvislosti s Fučíkovou Reportáží se často uvádí, že představuje zázrak jako výraz její výjimečnosti a obdivu, že mohla v takovém prostředí a těžkých podmínkách pankrácké věznice vzniknout. Tento výraz uznání zasluhuje i příběh mladého českého básníka Jindřicha Vichry, který jako účastník protifašistického odboje upadl do rukou gestapa v únoru 1944 a byl poté jako nepřítel říše odsouzen k trestu smrti a umístěn v cele smrti pankrácké věznice. Třebaže nad ním více než dva měsíce visela gilotina, nepropadl zoufalství,
 
ale díky své statečnosti a talentu dokázal soustředit své síly a myšlenky k zamyšlení nad životem a nad jeho lepším uspořádáním. V básních, které se mu podařilo v té době ve vězeňské kleci napsat, vzniklo veliké a krásné dílo prodchnuté vyznáním oddanosti životu a smysluplnému boji za lidskou svobodu a lepší budoucnost lidstva. Důstojná vzpomínka na básníka Vichru vyšla v nakladatelství Mladá fronta pod názvem Má appassionáta už v roce 1980, ale toto vydání je dávno rozebráno.
       Soubor básní Jindřicha Vichry vyšel nyní v nakladatelství Orego u příležitosti 65. výročí básníkovy popravy, k níž došlo 12. května l944. Soubor je výsledkem  iniciativy Společnosti Julia Fučíka a Výboru národní kultury. Vyšel pod názvem BÁSNÍK A GILOTINA. Jeden výtisk stojí 50 Kč (mimo poštovného, pokud bude poslán poštou). Knihu lze objednat u Společnosti Julia Fučíka
Jan Hrobař

KAMARÁDŮM

Až mi dojde tužka
až nebude čím psát
pak kamarádům věřte
že opravdu jsem pad

že pad jsem na své verše
na kovový štít
a bez hlavy a leže
jsem volal žít žít žít

vysoko nad svou hlavou
jsem zdvíhal pochodeň
že přec jsme byli v právu
vydáni ohni v plen