STRÁNKA
1
2
3
4
5
6
7
8
DNES:  První dvě kapitoly z téměř zapomenuté fučíkovy reportáže Cesta do Mnichova
 

Občasník společnosti julia fučíka

Číslo 33 - vyšlo k 1. dubnu 2010 *** Zdarma *** Rozšiřování vítáno

PŘED 70 LETY VYŠLA STUDIE BOŽENA NĚMCOVÁ BOJUJÍCÍ

       Ve výkladní skříni antikvariátu p. Tichého na pěší zóně v Praze 11 (Jižní Město) se objevila v zimě světlehnědá útlá knížečka známé Fučíkovy studie o Boženě Němcové bojující vydaná v roce l940. Byl to originál s cedulkou, že jde o aukci, tedy kdo dá víc.
       Nabídka byla víc než lákavá, neboť doposud jsem původní vydání této brilantní Fučíkovy práce v ruce nedržel. Samozřejmě jsem neváhal ani minutu. Byl jsem zapsán jako vážný zájemce a za několik dní mi z obchodu pana Tichého poslali mail: „Můžete si knihu vyzvednout.“ Kolik jsem zaplatil nebudu prozrazovat. Ostatně to není důležité. Důležité je to, že tato vzácná převzácná knížečka se stala mým majetkem.
       Výtisk je to zcela zachovalý a smekám klobouk před jeho někdejším majitelem, protože to je právě sedmdesát let, co ho kdosi zřejmě v Praze koupil.
       Knížečka o velikosti 8,5x15 centimetrů ve světlehnědé tvrdé obálce o šedesáti stránkách se závěrečnou tiráží, sdělující, že jde o studii, kterou vytiskly Grafické závody Pour a spol. v Praze a jak je uvedeno vydal ji nakladatel Otto Girgal v únoru 1940.
       V poválečném období bylo toto nevelké Fučíkovo dílko vydáno mnohokrát, naposledy, už 14. vydání, vyšlo v Oregu v roce 1997 z iniciativy Společnosti Julia Fučíka.
       Gusta Fučíková uvádí ve svých pamětech Vzpomínky na Julia Fučíka, že její muž dokončil rukopis této studie v době nelegálního pobytu v domku svých rodičů v Chotiměři 31. ledna 1940. Píše:
       „Ráno 14. února jsme odjeli do Prahy. Julek vezl ssebou rukopis o Boženě Němcové pro případ, že by přece jen našel nakladatele. Ještě jsme se  v Praze ani nerozhlédli a on již neměl stání. Sebral se a jel k svému dávnému a dobrému známému, pokrokovému nakladateli Ottovi Girgalovi na Smíchov, aby se s ním poradil, kdo by Boženu Němcovou vydal. Řekl několik vět a Girgal ho přerušil slovy. ´Já vám ji vydám´ Návrh byl tak jasný a stručný, že Julek skoro svým uším nevěřil, jak ho překvapil…“
 
       Jak Gusta pokračuje, hned další den, 15. února, odvezl Fučík na Smíchov kopii rukopisu, sám u nakladatele vybral pro knížku typ písma a navrhl její úpravu. Do kalendáříku si zapsal, že rukopis studie byl přijat u Girgala. Od nakladatele dostal asi 19. února obtah vytištěného textu, rychle provedl korekturu a 21. února si do kalendáříku poznamenal: „N. zlomena a na cenzuru.“ Mezitím mu Girgal vyplatil i 500 korun jako zálohu na honorář.
       Co učinila s rukopisem cenzura, není přesně známo, ale fakt je, že v knize vydané u Girgala vypadly z rukopisu dvě věty: (Němcová) „znala zpaměti celého Heina. Jaká běda, že nemohla znát i jeho přátele!“ Míněni byli Karel Marx a Bedřich Engels, uvádět je, bylo nemyslitelné.
       V poválečném vydání byl tento text vrácen v souladu s rukopisem do studie.. Gusta Fučíková má pro to vysvětlení: „Vím, že si s nimi tenkrát dělal (autor) starosti, nevím však již, zda je nakonec škrtl sám nebo učinila-li tento zákrok cenzura.“
       Kniha vyšla 7. března. Byl to úctyhodný výkon tehdejších českých tiskařů, stejně jako nakladatele. Podle Fučíkové měla knížka červenou obálku, neboť si Fučík záměrně vybral tuto barvu připomínající rudý prapor. Můj výtisk koupený v antikvariátu p. Tichého má barvu světlehnědou, ale mohlo se stát, že nakladatel pro část nákladu zvolil i jinou barvu obálky.
       Každopádně je jisté, že s prvními výtisky spěchal Fučík do Klubu umělců, kde se setkal s několika svými přáteli. Ladislavu Štollovi ji tentýž den daroval s věnováním: „Ladislavu Štollovi, který mě kdysi poháněl (podtrhl písmeno á, aby nedošlo k omylu), kamarádovi, srdečně jeho Julius Fučík. 7. III.40.
       Jeden z prvních výtisků dostal i Lubomír Linhart, který se o několik let později objevil mezi Čechy v řadách bojovníků Slovenského národního povstání. S knížkou odcházel z klubu i Václav Vydra starší a s věnováním „s úctou a láskou“. Za pár dní se Vydra s Fučíkem setkal v klubu znovu. Šel mu naproti a před všemi přítomnými ho objal a podle Fučíkova svědectví řekl: „Po půldruhém roce jsem měl poprvé nad tou vaší Boženou zase pocit svobody.“