STRÁNKA
1
2
3
4
5
6
7
8
DNES:  Třetí kapitola reportáže Cesta do Mnichova
 

Občasník společnosti julia fučíka

Číslo 34 - vydáno v říjnu 2010 *** Zdarma *** Rozšiřování vítáno

„VÝLET“ DO ŘÍŠE JAKO VAROVÁNÍ PŘED NACISMEM

       Kurýr „vzkřísil“ téměř zapomenutou reportáž
       V minulém čísle Kurýra (33) jsme uveřejnili první dvě kapitoly málo známé a vlastně téměř zapomenuté reportáže Julia Fučíka, kterou pod titulem CESTA DO MNICHOVA napsal v roce l933 pro Tvorbu č. 9-11. Připomeňme, že tento dobrodružný a riskantní „výlet“ do Hitlerova Německa uskutečnil Fučík krátce po zlověstném „dni dlouhých nožů“, kdy hitlerovci povraždili mnoho svých stoupenců z řad jiné ozbrojené hitlerovské policejní formace známé jako SA.
       V prvních dvou dílech líčí Fučík svůj tajný přechod čs.-německé hranice. V třetí kapitole se dostává do cíle své cesty - do Mnichova. Tu dnes zveřejňujeme, zbývá nám ještě kapitola čtvrtá.
       Při objevení reportáže byla nápomocna Dr. Libuše Eliášová, ředitelka Muzea dělnického hnutí, čestná členka našeho sdružení, a Květa Panská. Oběma srdečně děkujeme. (red.)

CESTA DO MNICHOVA

Julius Fučík

3.

       Od Isary a z Alp táhne chlad. Nad temným krajem svítí nedaleké město. Noc usíná, den se probouzí, zívá a protahuje. Opouštím kupku sena, hotel, kde se mne nikdo neptal po legitimacích, a jdu k Mnichovu.
       Mnichov.
       Starobylé město. Dokud rychlíky s úzkostlivou přesností opouštěly pohraniční stanice a úslužní policisté chodili jako po špičkách, aby nerušili turisty, žertující před Gasteigerovou čurající fontánou, jezdívali sem cizinci, podivovali se staletým branám, zbožně procházeli Frauenkirche a dávali se vytahovat na věž gotické radnice, aby se podívali na Alpy, unaveně se ploužili sály Staré Pinakotheky , projevujíce nadšení podle hvězdiček v katalogu a večer konečně našli pravé štěstí své turistické vášně v Dvorním pivovaru, u Pschorra nebo v Salvatorském sklepě.
 
       Teď jezdí rychlíky od hranic téměř prázdné a vrátní na nádražích půlhodinami či hodinami zpoždění zaznamenávají předůkladné pátrání pohraničních orgánů po novinách v kapsách a zavazadlech cestujících. Šoféři taxíků, livrejovaní zástupci hotelů a průvodčí u vyhlídkových autokarů se zasmušile dívají na těch několik osamělých cizinců, kteří přecházejí Bahnhofplatz a vstupují Karlsthorem do města. A přece právě teď je Mnichov zajímavější, než kdykoliv předtím, právě teď žije dny, kterými do dějin vstoupí významněji než lety vévody Jindřicha Lva či krále Ludvíka I. Jsou to dny krachu té veliké sociální lži, která se v něm zrodila.
       Odchovanec starého básníka Kollára by tu nad Mnichovem mohl recitovat:
       „Někdy kolébka, nyní… rakev.“
       Kolébka hnědého fašismu…
       Hle, tu se před patnácti lety scházeli bývalí „vojáci z fronty“, důstojníci v uniformách i bez uniforem, zklamaní porážkou, nespokojení svým osudem nezaměstnaných válečníků, svou náhlou bezvýznamností, když přilba ustoupila cylindrům a polní šeď černým frakům, tu se scházeli a debatovali o situaci, zlostně přirážejíce víčka kamenných mázů, tu snili o „novém Německu“, v němž by opět vládla silná ruka a revolver měl slovo vážnější než poslanec. Tu snili o nové armádě a její disciplinované spravedlnosti, tu založili svou skupinku, která si odvážně dala jméno „německé s t r a n y dělnické“, skupinku, z níž pak po celé říši vyrostla mohutná „německá národněsocialistická strana dělnická“, NSDAP. Tu našel Hitler svou stranu, jejímž vůdcem se pak stal, tu se přihlásil za jejího člena, tu zastrčil do kapsy její legitimaci číslo 7. Tenkrát byl právě také červenec, rok l9l9 – ano, právě před patnácti lety.
       A po patnácti letech tu, v Mnichově,  v městě, které zrodilo z nespokojenosti jeho stranu, sám vlastnoručně strhává epolety prvním dvěma důstojníkům svých SA, protože se v zastoupení svých pánů bojí jejich nespokojenosti.