STRÁNKA
1
2
3
4
5
6
7
DNES:  Dokončení Fučíkovy reportáže Cesta do Mnichova *** 27. listopadu se konala výroční schůze SJF: Ottovo nakladatelství čestným kolektivním členem SJF
 

Občasník společnosti julia fučíka

Číslo 35 - vydáno v únoru 2011 *** Zdarma *** Rozšiřování vítáno

VÝZVA PŘEDSTAVITELŮM HLAVNÍHO MĚSTA

       Na světě je nová petice pod názvem Vraťte sochu Julia Fučíka na důstojné veřejné prostranství! Jsou pod ní podpisy řady osobností.
       Text petice zní:
       Socha Julia Fučíka, laureáta první Mezinárodní ceny míru, zdobila desítky let vstup do parku v centru Prahy, kam lidé proudili za kulturou a oddychem. Její odstranění pobouřilo i antifašisty ve Spolkové republice Německo a v mnoha dalších zemích. Je nejvyšší čas skoncovat s barbarstvím, s jakým se zachází s památkou na hrdinu boje proti fašismu! Vždyť Fučíkův život a dílo, zejména jeho Reportáž, v níž vyslovil nadčasové poselství všem lidem na naší planetě, ovlivnily a ovlivňují myšlení a osudy jejích generací a patří k trvalým hodnotám světové kultury.
       Obracíme se na občany České republiky a také na občany dalších zemí světa, kteří ctí památku a odkaz bojovníků proti fašismu, aby připojili své podpisy pod tuto petici. Právě v čase, kdy si pokrokoví lidé připomínají 65. výročí vítězství nad fašismem ve druhé světové válce, na jejíž frontě statečně padl také Julius Fučík.
       Za petiční výbor:
       Předseda sdružení Vojáci proti válce:
Jiří Bureš
       Předseda Společnosti Julia Fučíka:
PhDr. Jan Jelínek
       Předseda Spolku českých novinářů:
Karel Mevald
       Poslanec Evropského parlamentu:
PhDr. Miloslav Ransdorf, CSc.
       Exprezident Mezinárodního svazu studentstva:
PhDr. Josef Skála, CSc.
       Předseda Unie českých spisovatelů:
Ing. Karel Sýs
 
       Předsedkyně Výboru národní kultury:
prof. PhDr. Jarmila Vrchotová-Pátová, CSc.
       Osoby oprávněné zastupovat petiční výbor ve věci petice: PhDr. Jan Jelínek, ul. Brodského 1673/13, 149 00 Praha 4-Chodov, a Anatolij Šitov
       Jak sděluje Slovanská vzájemnost č. 139, 10. všeslovanský sjezd, který se konal v listopadu v Kyjevě, se obrátil na prezidenta a premiéra ČR s výzvou, aby učinili kroky k obnovení Fučíkovy sochy v Praze. „Nechceme věřit tomu, že památník byl odstraněn záměrně. Velmi spoléháme na Váš zdravý rozum a vysokou čest.“

MIROSLAVU FLORIANOVI BY BYLO 80

       Na jaře si připomeneme nedožitých 80. narozenin prvního a zatím jediného čestného předsedy SJF – básníka Miroslava Floriana.
       Narodil se 10. května 1931 v Kutné Hoře. Jak jsem se kdysi dočetl v knize Čeští spisovatelé 20. století (Čs. spisovatel l985), byl autorem „trojjediné poezie“ – milostné, přírodní a občanské. Doslova programově zasáhl do české poezie svými „pozemskými básněmi neobyčejně hutnými, jemnými a vynikajícími dvornou úctou a obdivem k hodnotám života“, jak za jeho života napsal Milan Blahynka.
       Básně Miroslava Floriana najdeme v mnoha knihách, dokonce i v těch, které vyšly po převratu. Stál vždycky na levém křídle české kultury, což ho v očích i mnohých stoupenců SJF šlechtí a favorizuje. To, že se o něm v některých sdělovacích prostředcích dnes nepíše, je zcela nepodstatné. Rozhodující jsou hodnoty jeho básní, a to je podstatné.
       Náš čestný předseda zemřel v roce l996 za okolností, které popsala národní umělkyně Jiřina Švorcová ve své loni vydané (a kouzelné) vzpomínkové knize. Na s. 354-355 dostává otázku, zda se někomu „poštěstilo“ zemřít na scéně. „Je to hrůza,“ píše paní Jiřina, „kterou jsem jednou zažila, když zemřel na jevišti Mirek Florian.“ Autorka vzpomíná: „Měl narozeniny a v Domě železničářů se konal večer na jeho