STRÁNKA
1
2
3
4
5
6
Dnes v čísle: Téměř zapomenutá Fučíkova reportáž Cesta do Mnichova z července l934 vyšla v plném znění v nakladatelství Orego
 

Občasník společnosti julia fučíka

Číslo 36 - vydáno v říjnu 2011 *** Zdarma *** Rozšiřování vítáno

POSLEDNÍ POZDRAV JIŘINĚ ŠVORCOVÉ

       Ve strašnickém krematoriu v Praze jsme se 12. srpna 2011 naposledy rozloučili s národní umělkyní a také sympatizantkou Společnosti Julia Fučíka, filmovou a divadelní herečkou a oblíbenou recitátorkou Jiřinou Švorcovou. Zemřela 8. srpna ve věku 83 let.
       Připomínáme si její milou tvář obrázkem z televizního seriálu Žena za pultem, docela nedávno reprizovaném v televizi Barrandov, ale stejně tak bychom mohli upřednostnit                                           
 
obrázky z filmu Král Šumavy, který ji neméně proslavil, podobně jako řada jiných filmů, jako Horoucí srdce, kde nezapomenutelně zahrála Boženu Němcovou.
       Získala si velkou popularitu nejen svým uměním, ale i svými občanskými postoji, v nichž čestně obhajovala názory na sociálně spravedlivou společnost.
       Ostatně herečka zanechala za sebou i rozsáhlé a velice sympatické paměti o sobě a době, v které žila: Jiřina Švorcová osobně.
       S herečkou se ve smuteční síni za účasti několika set